< class="head" id="header"> < class="header_top"> < class="logo"> < class="h-right"> < class="head_Rtop">
置地网群
< class="find fr"> < class="top_nav fr"> CR Home 华润网群 English 繁体版 < class="navbody"> < class="nav"> < class="subnavbg"> < class="banner_img" style="position: fixed; top: 0px;"> < id="body"> < class="w1000"> < class="main"> < class="Lmain fl"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

永利彩票官方

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

真人炸金花

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

梭哈游戏下载

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

产品和服务

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

投资者关系

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

人力资源

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

社会责任

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

联系我们

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

招标采购

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

社交媒体导航

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

廉洁举报

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

润地有声

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

首页banner

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

首页快捷导航

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

置地主报告

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

大区/事业部分报告

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

宣传片

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

置地会

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

润志会

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

备案号

< class="menu_list"> < class="menu" style='display:none;'> < class="menu_title">

抗击疫情,我们在一起

< class="menu_list"> < class="Rmain fr"> < class="Rtitle_noBorder"> < class="bread fr"> 首页 > 永利彩票官方 > 华润集团 华润集团 < id="infocontent" class="Rcon about"> < id="jp_container_1" style="height:300px;margin-bottom:20px;" class="jp-video jp-video-def" role="application" aria-label="media player"> < class="jp-type-single"> < id="jquery_jplayer_1" style="background:#000;" class="jp-jplayer" data-href="https://media.crc.com.cn/masvod/public/2018/06/12/20180612_163f304254b_r28_1200k.mp4" data-poster=""> < class="jp-video-play"> < class="jp-gui"> < class="jp-interface"> < class="jp-progress"> < class="jp-seek-bar"> < class="jp-play-bar"> < class="jp-controls-holder"> < class="jp-controls"> < class="jp-time-wrap"> < class="jp-current-time" role="timer" aria-label="time">  < class="jp-duration" role="timer" aria-label="duration">  < class="jp-toggles"> < class="jp-volume-controls" style="display:block;"> < class="jp-volume-bar"> < class="jp-volume-bar-value"> < class="jp-volumn-dot"> < class=TRS_Editor>

华润的前身是于1938年在香港成立的“联和行”。1948年联和进出口公司改组更名为华润公司。1952年隶属关系由中共中央办公厅转为中央贸易部(现为商务部)。1983年改组成立华润(集团)有限公司。1999年12月,与外经贸部脱钩,列为中央管理。2003年归属国务院国资委直接监管,被列为国有重点骨干企业。

 

1953年华润公司成为中国各进出口公司在香港总代理。在这一时期,华润的主要任务是组织对港出口,为内地进口重要物资,保证香港市场供应,贸易额曾占全国外贸总额的三分之一。1983年华润集团成立后,因应外贸体制改革的形势,企业逐渐从综合性贸易公司转型为以实